Notater


Match 1 til 50 fra 524

      1 2 3 4 5 ... 11» Næste»

   Notater   Knyttet til 
1 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1791)
 
2 "Mads Suhr Henriksen var uddannet m?ller og havde plads p? en m?lle i Iundegaard ved Pr?st?. Anna Louise Wiesenbach var husrjomfru hos baron Henrik Stampe ?Christinelund? ved Pr?st?, her l?rte de hinanden at kende. Efter gifterm?let begyndte Mads Suhr Henriksen en mel & grynforretning med varer fra Tappern?je Dampm?lle. Han k?bte senere ejendommen
hvor han boede til leje Vesterbro 6 udvidede forretningen til kolonialhandel med kul, korn og foderstoffer, byggede et toetages magasin med pakhuse og hestestald. Senere indrettede han den anden forretning der var i ejendommen til galantreri- porcel?ns og k?kkenudstyrsforretning, han var den f?rste i Pr?st? der handlede med k?kkenudstyr"  
Henriksen, Mads Suhr (I1336)
 
3 1. kone d?d Nielsen, Poul (I1721)
 
4 1621 Student, ?rhus
1625 magister
1629 konrektor Aarhus og sognepr?st til Aaby og HAsle
1630 Pr?st Feldballe og N?dager i ?rhus Stift
1636 Provst
Inger enke efter formanden J?rgen (Gregers) Hansen 
Fog, Laurits Nielsen (I1276)
 
5 1652 student Aarhus
1652 - 55 udenlands
1657 magister
1658 - 59 deltog i K?benhavns forsvar
12 apr. 1659 rektor i Ribe, men syntes ikke at have tiltr?dt
13 nov. 1659 sognepr?st til St. Catharina, 1671 provst
1682 assessor i Ribe Domkapitel. - jubell?rer 
Fog, J?rgen (I1088)
 
6 1654 Student fra Aarhus
1661 Magister, Rektor ved Horsens Skole, 1665 ved Ribe Kathedralskole
Det er ikke klart med hvilke b?rn med hvilken hustru, derfor er det sidste
barn tillagt sidste hustru. Ole Fog Apr 1995 
Fog, Gregers (I658)
 
7 1662 Student fra Aarhus Skole
Sognepr?st til ?ster Starup og Nebel
Viceprovst i Brusk Herred 
Fog, Niels Lauridsen (I1557)
 
8 1684 Student fra Ribe
1702 Sognekapellan til Linaa og Dallerup 
fog, Lauritz (I1282)
 
9 1684 Student fra Ribe, 1689 H?rer i Ribe, 1690 Magister
1692 Sognepr?st til Ribe St. Catharina Kirke 
Fog, Lauritz (I1281)
 
10 1687 Student fra Ribe
1692 Sognepr?st til Fol, 1703 til Jelling og Hover 
Fog, Lars (I1238)
 
11 1690 Student fra Ribe
1699 Sognepr?st til Alslev og Hostrup 
Fog, David (I443)
 
12 1698 student i Ribe
25 okt 1706, Pr?st til Guldager i Ribe Stift 
J?rgensen Fog, Rasmus (I1748)
 
13 1700 Student fra Ribe, 1706 Sognepr?st til Hviding, 1746-52 Provst. Fog, Clemens (I431)
 
14 1720 Student fra Ribe
D?d som Dekanus 
Fog, S?ren Seerup (I1868)
 
15 1722 Student fra Ribe, 1725 Cand. Theol.
1730 Sognepr?st til Steenstrup og Lunde 
Fog, Rasmus (I1736)
 
16 1722 Student fra Ribe, 1725 Cand. Theol., L?rer i F?rslev Fog, Christen (I353)
 
17 1730 Student fra Ribe, 1736 Cand. Theol.
1738 Residerende Kapellan ved Ribe Cathrine Kirke
1741 Sognepr?st til Sk?rb 
Fog, Anders (I54)
 
18 1730 student i Ribe
1738 kateket, Holmens kirke (Kbh.)
1740 Pr?st Trondhjem hospital
1743 pr?st Haarlev og Himling?je
1750 pr?st H?ielse og Lellinge ved K?ge 
Fog, J?rgen (I1090)
 
19 1731 Student fra Ribe, 1736 Cand theol.
1738 Sognepr?st til F?vling og Holsted, 1762 Provst 
Fog, J?rgen (I1089)
 
20 1745 Amtsforvalter i Dueholm, Vestervig og ?rum Amter
1757 Kammerraad 
Fog, Lauritz (I1283)
 
21 1748 Student fra Odense, 1752 Cand. theol.
1764 Sognepr?st til Ribe St. Catharina Kirke
1787 Sognepr?st til Faaborg og Diernisse 
Fog, David (I444)
 
22 1758 Student, 1767 Cand. theol.
1768 resid. Kapellan og 1774 Sognepr?st til F?vling og Holsted 
Fog, Hans Bachmann (I696)
 
23 1759 Student, 1763 Cand. theol.
1771 pers. Kappellan til Steenstrup og Lunde
1772 Sognepr?st til Steenstrup og Lunde 
Fog, Lars (I1240)
 
24 1759 Student, 1763 Cand. theol., Amanuensis i Ribe
1774 Sognepr?st til T?rring og Heldum 
Fog, Christen (I354)
 
25 1764 Student fra Ribe Fog, Peder (I1657)
 
26 1764 Student fra Ribe, Skoleholder i Svinninge Fog, Clemens (I433)
 
27 1772 Stud. fra Roskilde, 1787 Cand. theol., Skibspr?st
1792 Sognepr?st til ?sterlars 
Fog, J?rgen (I1092)
 
28 1780 Student fra Herlufsholm, 1785 Cand. theol.
1789 resid. Kapellan til Kj?ge og ?lsemagle
1796 Sognepr?st til N?stved Sct.Mortens Kirke
1804 SOgnepr?st til Kj?ge og ?lsemagle 
Fog, Rasmus (I1737)
 
29 1780 Student fra Ribe, 1783 Cand. philol., 1785 Cand. theol.
1780 Sognepr?st til Vinding og Vind 
Fog, Christian Johan (I389)
 
30 1780 student Herlufholm. 14 juli 1785 cand. theol.
1786 h?rer p? Herlufholm. -1789 magister
1789 pr?st S?rbymagle og Kirkerup
1791 pr?st Herlufholm
1808 pr?st Idestrup 
Fog, S?ren Lemvigh (I1860)
 
31 1782 Student fra Ribe, 1787 Cand. theol.
1790 resid. Kappellan ved Viborg Domkirke, 1793 tillige pr?st v.Viborg Tugthus
1800 tillige Pr?st ved Viborg Gr?br?dre Kirke med Asmild og Tapdrup
1812 Sognepr?st ved Viborg Domkirke, 1815 Rang med Amts-Provster,
entled. 1827 
Fog, Rasmus (I1738)
 
32 1783 Student fra Odense, 1786 Cand. theol og L?rer ved Vaisenhuset
1792 SOgnepr?st til Nylars, 1808 tillige til ?stermari?
1823 til Hj?rlunde 
Fog, Christian (I370)
 
33 1787 Student fra Odense, 1792 Cand. theol.
1798 Sognepr?st til Hjortdal
1805 til Skyum og H?rdum 
Fog, Rasmus (I1739)
 
34 1787 Student fra Odense, 1794 Cand. theol.
1801 SOgnepr?st til Spandet
1809 til SJelle, Skj?rring og Laasby
1822 til Vellev 
Fog, Schack Carl Emil (I1789)
 
35 1796 Student fra Odense, 1801 Kopist i Rentekammeret,
1804 Fuldm?gtig i Statsgj?ldskontoret, 1808 kontorchef, 1810 tillige Medlem
af Administrationen for den synkende Fond, 1813 Kammerraad, 1818 tillige
Assessor I Statsgj?ldsdirektionen, s.A. Justitsraad, 1821 medlem af samme
Direktion, 1822 Etatsraad, 1826 R.*, 1829 D.M., 1836 Konferensraad, 1845 C.*
1848 Departementschef i Finansministeriet, 1850 S.k.* 
Fog, Ludolph Frederik (I1320)
 
36 1803 Sekondl?itlant i Marinen, 1809 Premierl?itnant, 1809 R.*, 1812 D.M.,
1815 Kaptainl?itnant, deltog med H?der i krigen mod England 
Fog, J?rgen Georg (I1100)
 
37 1806 Student, 1812 Cand. theol., 1861 Katekek i Nyk?bing F.
1829 Sognepr?st til Stubbekj?bing og Maglebr?nde
1847 Sognepr?st til Horbelev og Falkerslev 
Fog, J?rgen Lemvigh (I1108)
 
38 1813 Exam. jur., Prokurator i R?nne Fog, Christian (I374)
 
39 1814 cand. jur. stiftfuldm?gtig i Nyk?bing F. Fog, Hans Henrik Tybring (I719)
 
40 1829 Student fra Randers, 1835 Cand. theol.
1840 Sognepr?st til Skjold v. Horsens 
Fog, Carl (I294)
 
41 1830 Student fra Nyborg, 1836 Cand. theol.
1837 pers. Kapellan til Vemmetofte
1845 Sognepr?st til Hodde og Tirstrup
1852 Sognepr?st til Lillehedinge 
Fog, Carl David (I287)
 
42 1832 Student fra Nyborg, 1837 Cand. theol.
1843 pers. Kapellan til Rynkeby og Revninge p? Fyn
1855 Sognepr?st til Nim og Underup v. Horsens
1867 til Skydebjerg og Orte p? Fyn 
Fog, Laurits Christian Bendz (I1268)
 
43 1835 Student fra Nyborg, 1841 Cand. theol.
1845 pers. Kapellan til Vemmetofte
1847 Pastor vicarius til Helsinge og Valby
1848 pers. Kapellan til Gr?sted og Maarum
1849 Kapellan til Kjeldby, Hj?lpepr?st til Errindlev, ?lstrup og Bog?
1859 Sognepr?st til Vang og Thorup 
Fog, Laurids Anders Theodor (I1263)
 
44 1835 Student, 1844 Cand. theol., L?rer ved Helsign?r Realskole
1853 Sognepr?st til Ven?, 1860 til Mjolen 
Fog, Caspar David Vilhelm Munthe (I332)
 
45 1837-1839 seminarist p? Jonstrup
1839 hj?lpel?rer og organist i Kundby
1843 husl?rer p? Frydendal
1845 l?rer i Slangerup
1846 l?rer i Kundby
1859 l?rer i Gadstrup 
Fog, Søren Johannes Emil (I1857)
 
46 1838 Student fra metropolitanskolen, 1844 Cand. theol.
Viceinspekt?r ved Betalingsskolerne i K?benhavn 
Fog, Johan Peter August (I1011)
 
47 1841 Cand. jur.
1842 Assistent i Rentekammeret
1861 Toldkontroll?r i Nakskov
1870 Toldkontroll?r i Middelfart 
Fog, Hans Muus (I739)
 
48 1841 Student fra Metropolitanskolen, 1846 Cand. theol.
1847 Husl?rer hos Grev Danneskjold- Sams?e, 1850 L?rer v. S?etatens Drengeskol
1853 Overl?rer v. samme skole, 1855 Sognepr?st til Meirup, 1864 til Ebeltoft
og Draaby, 1873 til Bogense og Skovby, 1883 Provst, 1888 R.*, 1893 D.M. 
Fog, Carl Jacob Henrik (I306)
 
49 1848 Student fra Nyk?bing F.
1849 Cand. phil. Stud. theol. 
Fog, Theodor Johan (I1873)
 
50 1856 Cand. jur.
1886 Kontorbestyrer under Landsoverretten 
Fog, Lauritz Bendz David (I1279)
 

      1 2 3 4 5 ... 11» Næste»